نصرت کریمی              علی کریمی

کارگردان و بازیگر                            استاد نگارگری

خانه هنر کریمی­ها
فارسی


نگارخانه مینیاتور         نگارخانه صورتک           آلبوم عکس 1             آلبوم عکس 2                       

درباره نگارنده